Uygulama Örnekleri

Odun Sobası Test Sistemi

Sistem farklı çevresel çartlarda odun sobalarının karşılaştırmalı test ini yapmak için geliştirilmiştir.
Test odasına yerleştirilen pt100 ısı sensor matriksi ile spatial thermal diffusion ölçümü yapılmaktadır.
SCADA da, ısılar temal grafik haritada görülmektedir. Buda termal konum tesbiti yapmayı saglar. (Animasyon demoyu görmek için).
Çevresel etkiler ile ısı dağılımını anlamak için, SCADA sistemi iç ve dış nem ölçümü , Atmosferik basınç ölçümü ve duman ısı ölçümüde yapmaktadır.
Sistem tüm dataları bi araya getirip kaydederelk başarılı bir analizi sağlamaktadır. Aynı zamanda SCADA sistemi tüm ölçümleri zaman bazlı grafiklerde gösterebilmektedir.

Wood stoves test system (screenshots)