Uygulama Örnekleri

Gıda endüstrisinde Kalite kontrol

Gıda üretimi ve depolanması kanunlarla korunan bir kalite kontroludur. Sistem Winlog SCADA platformu üzerine kurulmuş ve yüzlerce Gıda firmasın da uygulanmıştır. Kulanıcıların üretim ve depolama şartlarını verilen kriterler dışına çıkamasını önleyerek ürün kaypını önler.
Sistem tüm değişkenlerin sürekli takibini yapar ve kalite kontrol raporlarını degişken grafikleri ile verir.Aynı zamanda stok taki ürünlerin kontrol kriterlerinin dışına çıkıp çıkmadığınıda rapor ederek sertifikasyonu sağlar.Normal durum dışında olna tüm degişkenler lokal alarm olarak opera töre iletilir.Operatörün yerinde olmaması durumları için SMS ile alarmlar önceden tanımlanan telefonlarada iletilir.
Tüm veriler ve ekranlar TCP/IP network üzerinde kurulu diğer winlog client lar tarafından paylaşılır.

Quality control system in food industry (screenshots)