Uygulama Örnekleri

Metal ısl işlemde kalite kontrolü

Isıl işlem üretim plantlarınde kullanılan heterogeneous Frın (Çok bölmeli Frın, pit frın, temperleme ve serleştirme frınları), sistemlerin kalite kontrolü için geliştirilmiştir. Geleneksel raporlama yöntemlerinden farklı olarak kağıt tüketimi azdır..
Fırınlar kendi kontrol ekipmanları ve enstürümanları ile bir bütün olarak çalışır haldedir.
Sistemden seri veri yolu ile tüm veriler toplanmakta ve recete ile karşılaş tırılarak kalite takipi yapılmaktadır.
Proses sonunda yük tanımı proses grafikleri ve alarmlar rapor edilir.
Tüm historik datalar exel formatında kalite kontrol departmanını dikatine export edilmektedir.
Tüm alarmlar bakım ekibine rapor edilmektedir.
Sistem komle iki winlog terminalden oluşmuştur.

Metal heat treatments quality control (screenshots)