Uygulama Örnekleri

Dondurma Üretim Tesisinde SCADA

Gıda üretiminde hijen ve ürün güvenliğini temi etmek için yeni kurallar getirilmiştir. Uluslar arası gıda kontrol organizasyonları tarafından getirilen kurallara ürticilerin uyması zorunludur.

Tanıtılan sistem Dondurma ve süt bazlı üretim yapan tesislerin üretim proseslerini kontrol ederek gıda üretim kodekslerine uygunluğunu sertifikalamak ve insan hatalarının minimize etmektir. Bunu , Pasterizosyon sistem prosesini kontrol ederek sonucu garantilemek , Repinig tank karışımını sistamatik olarak kontrol etmek , Tank sterilizasyonu kontrol etmek , Reçete kontrolü ve yönetimini yapmak gibi başlıklarda toplaya biliriz .
Tüm degişkenleri ve sonuçları network üzerinden diğer client lerin ilgi sine sunarak işletme konforuda sağlanmış olur..
Tüm degişkenler ve sonuçlar gerek grafiksel greksede sayısal raporlama ile sertifikasyon çıktılarıda otomatik olarak alınmış olur..


Supervisory control of ice cream production plant (screenshots)