Daha fazla bilgi


Şimdi İndir!

Winlog Lite, free SCADA HMI software

Lisanslar

Winlogda iki tür lisanslama yöntemi vardır: a Development ve run-time kilitler (WINLOG-E) ve yanlızca run-time kilitler (WINLOG-R).


WINLOG-E: development ve run-time kilitler
WINLOG-E kilitleri ile uygulama geliştire bilir ve çalıştıra bilirsiniz bir çok tipi mevcut (64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 65536). Geliştirmeyi yaptığınız klitle çalıştırabileceğiniz gibi uygulamanızı Winlog-R ilede çalıştıra bilirsinzi ; Tüm Winlog-E klitleri tag sayısı sınırı haricinde bir sınırlama içermez Tüm development tool ları aynıdır., Aşağıdaki Winlog-E klitleri satıştadır:

  • WINLOG-E/S : 64 Tag (Değişken )
  • WINLOG-E/S1: 128 Tag (Değişken )
  • WINLOG-E/I : 256 Tag (Değişken )
  • WINLOG-E/I1: 512 Tag (Değişken )
  • WINLOG-E/I2: 1024 Tag (Değişken )
  • WINLOG-E/M : 2048 Tag (Değişken )
  • WINLOG-E/X : 65536 Tag (Değişken )

WINLOG-R: run-time kilit
WINLOG-R WINLOG-E klidi ile geliştirilen tüm uygulamalarını çalıştırmak içindir. WINLOG-R kilidinin Tag limiti yoktur. Winlog-R klidi ile Tag data-base degişiklik yapamazsınız. Diger uygulama geliştirme tool ları kullana bilirsiniz.

Symbol Factory
Symbol Factory 3000 endüstriel ve Otomasyon sembolerinin olduğu bir programdır. Örnek ; Otomasyon , Pompalar , Vanalar , Motorlar , Tanklar , PLC ler , Borular , ISA semboller , vss toplam 56 kategori içerir BU program ile sembol renklerini , ölçüsünü , duruş posizyonunu kolyca degiştirerek uygulamanıza ekleye bilirsiniz.